CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Mục đích

Trà Rồng Vàng tôn trọng sự riêng tư, bảo vệ thông tin cá nhân và thông tin thanh toán của Quý khách. “Chính sách bảo mật” dưới đây là những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

Thu thập thông tin

Việc thu thập thông tin trên website bao gồm: họ & tên, email, số điện thoại, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin cần thiết tối thiểu để Trà Rồng Vàng có thể giao hàng đến tận nơi nhận của Quý khách.

Phạm vi sử dụng thông tin

Trà Rồng Vàng sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

  • Cung cấp dịch vụ giao hàng tận nơi theo địa chỉ mà Quý khách cung cấp.
  • Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm, lơi ích, ưu đãi hay các thư từ khác.
  • Sử dụng thông tin thu thập được nhằm mục đích cải thiện trải nghiệm của Khách hàng đối với sản phẩm, dịch vụ.

Chia sẻ thông tin khách hàng

Trà Rồng Vàng cam kết không chia sẻ thông tin khách hàng cho bất kì đơn vị nào khác ngoại trừ những công ty và các đơn vị thứ ba liên quan trực tiếp đến quá trình giao hàng.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

  • Hotline chăm sóc khách hàng: (+84) 939 35 16 16
  • Website: trarongvang.com
  • Email: info@trarongvang.com